Eiger-Tax-header-trook.jpg

CLIËNTEN

HOME / CLIËNTEN

Cliënten van EigerTax zijn middelgrote tot zeer grote ondernemingen, maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen in binnen- en buitenland. Zo mogen wij bijvoorbeeld (US beursgenoteerde) tech ondernemingen, family offices, fintech ondernemingen, vastgoedondernemingen, gemeentes en private equity tot onze cliëntenkring rekenen.

 

Daarnaast richten wij ons ook specifiek op belastingadvies-, accountants- en advocatenkantoren in binnen- en buitenland. Wij fungeren voor deze cliënten als klankbord en assisteren waar zij behoefte hebben aan (extra) kennis en ervaring om een indirecte belastingen dossier op te lossen voor hun cliënten. Wij geven hen comfort en zorgen ervoor dat zij naar hun cliënten toe meerwaarde kunnen leveren bij vraagstukken op het gebied van de indirecte belastingen.

 

Wij kunnen, al naar gelang de situatie, op de achtergrond ons werk doen dan wel in volle samenwerking ook op de voorgrond treden richting de cliënt van het kantoor. Wij zullen daarbij altijd de (advies)relatie van het kantoor met de cliënt respecteren.