top of page
Eiger-Tax-header-trook.jpg

AANPAK

HOME / AANPAK

Bij EigerTax staat een persoonlijke benadering voorop: u werkt met een vaste contactpersoon welke over ruime ervaring beschikt. Bij ons treft u geen piramide aan met veel jonge en relatief onervaren adviseurs. Wij geloven erin dat deze werkwijze direct meerwaarde voor u oplevert: wij streven naar een efficiënt proces gericht op het vinden van de juiste en gunstigste oplossing in de gegeven omstandigheden. Ons streven is altijd gericht op het bewaren van een goede relatie met onder meer Belastingdienst, maar waar nodig gaan wij de inhoudelijke confrontatie niet uit de weg. Desnoods procederen wij tot aan de Hoge Raad en het Europese Hof van Justitie. 

 

Wij werken altijd vanuit het “four eyes” principe. Dit doen wij met het oog op de kwaliteit en de continuïteit: een tweede paar ogen achten wij cruciaal om tot de beste oplossingen te komen.

Kwaliteit in ons werk is wat we nastreven. Het is ons doel onze cliënten van het beste advies te voorzien waardoor de oplossing van een fiscaal vraagstuk gevonden wordt. 

"Kwaliteit in ons werk is wat we nastreven. Het is ons doel onze cliënten van het beste advies te voorzien waardoor de oplossing van een fiscaal vraagstuk gevonden wordt."

bottom of page